Reishi–MRL mycélium - biomasa

Výrobce: MRL
Alternativní název: Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, lingzhi

Reishi:
Reishi se neríká božská houba nesmrtelnosti jen tak pro nic za nic. Možná ji znáte i pod jinými názvy treba ganoderma ci lesklokorka lesklá.
Je taková širokospektrá, co se úcinku týce. Podle mého názoru ze všech hub nejvíce posiluje Zheng Qi (mužeme ríci také vitalitu, životní sílu, odolnost vuci prostredí apod.). Proto je vedle Coriolu nejužívanejší houbou u onkologických problému. Obe dokáží stimulovat imunitní systém, aby se aktivneji obracel proti rakovinovým bunkám. Coriolus je v tom sice trochu lepší, ale Reishi lépe posiluje náš organismus, což je v techto prípadech neméne duležité. Zvlášte pokud clovek podstupuje drastickou (ale casto nezbytnou) konvencní lécbu, jakou je chemo ci radioterapie. Muže se podávat a je dobré ho podávat po celou dobu konvencní lécby (a ješte asi 2 mesíce poté). Nejen že pomáhá likvidovat rakovinné bunky, ale pomáhá organismu zvládnout nárocnou konvencní lécbu, kterou obvykle provází mnoho nepríjemných vedlejších príznaku.
Reishi má výrazný stimulacní úcinek na imunitní systém, hlavne makrofágy, a aktivizuje výrazne NK bunky (prirození zabíjeci) a dendritické bunky. Dokáže se poprat s E.coli, B.dysenterie, B.Pseudomonas, pneumokoky, streptokoky, stafylokoky a jinými koky...
Druhou oblastí, kde Reishi používáme, jsou únavové stavy. Jelikož pomáhá doplnovat spíše yin a krev, tak je výborná hlavne u žen. Nekdy jí ríkám "dámská houba". Možná i pro její antiaging úcinek, proste s ní ženy stárnou mnohem pomaleji. Pomáhá tedy u ruzných únavových stavu, únav po porodu. A to nejen u únavy fyzické, ale i psychické, protože má tropismus k srdci (podle cínské medicíny vyživuje srdce).
A s tropismem k srdci souvisí i její další funkce - podle cínské medicíny má An Shen úcinek (harmonizuje duši). Cínané verí, že v srdci sídlí duše Shen (taková naše hlavní duše, podle Cínanu jich máme víc). Reishi dokáže vyživovat srdce a tím stahovat, harmonizovat, zklidnovat duši Shen. Proto je možné ji použít u ruzných stavu lehkých depresí, úzkostí, panických atak, neukotveností, ale treba i nespavostí apod. Taoistictí mniši si ji dávali pred meditací. Pokud chceme Reishi použít u psychických problému, tak je lepší použít formu prášku. Extrakt trochu více povzbuzuje - je lepší u únav. Prášek je použitý ve smesi na podporu spánku (nemohu zde uvést název, ale urcite si to jste schopní dohledat). V této smesi je použitá s jujubou, která také vyživuje srdce, takže se v této funkci vzájemne doplnují.
Psychické nerovnováhy mohou mít radu prícin, ale pokud bych to hrozne zjednodušil, tak nejcasteji vidíme prícinu v srdci (bud je tam nadbytek nebo nedostatek, v obou prípadech použijeme Reishi, ideálne s jujubou) nebo v játrech - na uvolnení jater máme úžasnou smes, je to smes uvolnující "stres" (nemužu používat ty názvy).
Jak ale odlišit, jestli mám problémy se srdcem nebo stagnací jater?
Clovek mající problém se XIN (srdce) je dle cínské medicíny neukotvený, psychicky nevyrovnaný, zapomíná, vnímá bušení srdce, neklidne spí, zapomíná, snadno se leká, je spíše bledý.
Clovek mající problémy s GAN (játra) se nedokáže uvolnit, má pocit pnutí ci stažení se, strídání nálad, hodne vecí se mu zhoršuje pusobením stresu ci emocí, u žen bývají príznaky zesílené pred menstruací.
Jak jsem psal výše, Reishi dokáže vyživovat yin a krev. Zároven jsem uvedl, že harmonizuje psychiku. To z ní delá ideální prípravek na klimakterické problémy, jako jsou návaly, podráždenosti, mentální neukotvenosti, náladovosti, bušení srdce apod. A casto ji dávám soubežne se smesí na "stres".
Zajímavé je, že Reishi pomáhá srdci nejen o psychické stránce, ale podle soudobých studií i po stránce fyzické. Proto ji mužeme použít u nejruznejších kardiovaskulárních problému.
Reishi má též tropismus k plicím. Stejne jako vetšina ostatních hub dokáže imunitní systém stimulovat, pokud je slabý, ale také ho regulovat, pokud je jejho odpoved neprimerená. Toho se využívá u ruzných autoimunitních ci alergických problému. Proto ji použijeme u kašlu, astmat, senné rýmy, nejruznejších alergií, CHOPN, emfyzému apod. Jednickou je i u opakujících se infekcí respiracního systému, ale ne v akutní fázi. Pokud je akutní stav, tak je lépe použít Coriolus ci betaglukan (ve vyšších dávkách).
Dýchání je podle cínské medicíny záležitostí dvou orgánu ledvin a plic. Proto se v techto prípadech casto kombinuje s Cordycpesem. nezapomente: Cordycpes ráno, Reishi vecer.
Výborná je i u kožních problému, treba atopického ekzému. Zde ji dávám casto spolu s houbou Agaricus.
Reishi dokáže pomoci u problematiky jater. Dokáže je procistit lépe než ostropestrec mariánský. Ale to dokáže vetšina hub. Játra dokáže nejen regenerovat (má hepatoprotektivní úcinek), ale dokáže je i posilovat, jejich krev a yin. To je duležité hlavne u žen, treba u menstruacních nerovnováh.
Podobne jako jiné houby dokáže regulovat cukr v krvi a mužeme ji použít u diabetu, hlavne II. typu. Je prokázáno, že zlepšuje reakci tkání na inzulín.
Dokáže též harmonizovat krevní tlak, brání hypoxii srdecního svalu a zlepšuje výživu vencitých tepen.
Reishi používám též u ruzných zánetu. Spíše tedy chronických zánetu. Spolu s Coriolem a Auriculárií u ruzných zánetu pohybového aparátu (treba u revmatoidní artritidy).
Také je vhodná u autoimunitních zánetu ci nadmerné funkci štítné žlázy. Obvykle spolecne s Coriolem.

 

Popis:
Balení obsahuje 250 g jemne mleté biomasy sestávající ze zárodku plodnic (primordia) a podhoubí (mycelia) houby: Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, lingzhi. Biomasa má oproti extraktum výhodu, že v jejím prípade nedochází k nežádoucímu posunu úcinku jako u extrakce, a tak prípravek svojí aktivitou odpovídá zdrojové hoube, a je dále umocnen využitím i jejího enzymaticky aktivního podhoubí.
V přírodě roste ganoderma na trouchnivějících kmenech a parezech zejména v prímorských oblastech Cíny. Ganoderma se vyskytuje v nekolika barevných varietách, z nichž nejcasteji se pestuje cervená. V soucasnosti absolutní vetšina svetové produkce ganodermy pochází z pestíren (napr. v Japonsku 99 %, v Cíne obdobne).

Složení:
Lesklokorky lesklé (biomasa)

Doporučené dávkování:
1 - 3 g denne alespon s pulhodinovým odstupem od jídla. Pri uvedném dávkování vystací jedno balení biomsy približne na 4 mesíce.

Balení obsahuje:
250g biomasy a dávkovací lžicku, která zarovnaná odmeruje 2 g biomasy;