¨

Východ ze slepé uličky (070)

Výrobce: TCM Herbs
Alternativní název: WU MEI WAN

Působení dle TCM:
- Harmonizuje vrstvu Konečného jin – JUE YIN (játra GAN a osrdečník XIN BAO) – upravuje nerovnováhu mezi chladem z nedostatku v dolním ohništi HAN XU XIA JIAO a horkem z nadbytku v horním ohništi RE SHI SHANG JIAO (tzv. chlad dole, horko nahoře)
- Odstraňuje chlad z nedostatku ze střev CHANG HAN XU a ze sleziny PI QI HAN XU
- Ochlazuje horko v žaludku WEI RE a odstraňuje chlad z nedostatečnosti ledvin SHEN HAN XU
- Odstraňuje horko v játrech GAN RE, jež napadá žaludek WEI RE

 

Popis dle TCM:
Jedná se o modifikaci originální tradiční čínské bylinné směsi WU MEI WAN, která je upravena na dnešní poměry. Tato harmonizační bylinná směs je vskutku pozoruhodná a nesmírně užitečná, obzvláště v dnešní době. Dle TCM se užívá pro harmonizaci té absolutně nejspodnější 6. vrstvy Konečného jinu JUE YIN (játra GAN a osrdečník XIN BAO) při napadení chladem HAN – tzv. čistí nadměrné horko jater GAN RE, jež napadá žaludeční jin WEI YIN XU spolu s nedostatečnou čchi sleziny PI QI XU a současným chladem z nedostatku ve střevech CHANG HAN XU. Kořenem těchto zdravotních potíží je špatná komunikace mezi YIN a YANG v 6. nejhlubší vrstvě JUE YIN (dráha jater GAN a osrdečníku XIN BAO), nazývaná Konečný YIN. Veškerá energie YANG vzniká v Konečném YIN a není žádného místa v těle, které by tuto energii nevyužívalo. Tento YANG zase dostává svoji vitalitu ohně z Brány života MING MEN, uloženou v ledvinách SHEN. Játra GAN řídí distribuci YANG, protože uchovávají krev XUE (ta patří mezi YIN), jež pak přenáší teplo a YANG do všech orgánů v těle. Je-li krev XUE dostatečně silná, dokáže kontrolovat a ukočírovat i přirozenou sílu YANG.

Přirovnání k autu:
YANG zahřívá studený motor na provozní teplotu tak, aby mělo dostatečný a optimální výkon a YIN (krev XUE) zase dodává olej, benzín a vodu tak, aby vyrovnávala přehřátí motoru či předcházela jeho zadření.

V našem případě dochází k narušení vztahu mezi krví XUE a ohněm YANG tím, že škodlivý chlad HAN pronikne až do Konečného YIN. Chlad HAN tlumí YIN („zamrznou trubky“) a generuje YANG (každá blokáda se později přemění na horko RE), což má za následek oddělení YIN a YANG od sebe – vzniká tak stav označovaný Chlad dole, Horko nahoře. Na jedné straně je prudký vzestup jaterního jangu GAN YANG SHI a jaterního větru GAN FENG, neboť je to jeho přirozenost (játra GAN patří k prvku Dřevo, a to se chce vždy rozpínat, růst a stoupat vzhůru), napadá žaludek WEI a stoupá do horní části břicha, hrudi a osrdečníku XIN BAO; na druhé straně se blokuje chlad HAN v orgánech, neboť YANG je již nezahřívá – dostáváme se tak do slepé uličky, ze které není jen tak snadno úniku…

 

A odkud že se v praxi bere ten škodlivý chlad HAN?
Spousty faktorů způsobují tento stav – vrozená oslabená konstituce ledvin, přechozená chřipka či viróza, zbytečná léčba antibiotiky při virových nemocech (a zatlačení tak chladu HAN do hlubších vrstev), dlouhodobé užívání antibiotik, protizánětlivých léků, cytostatik, kortikoidů, hormonálních léků obecně, léků na vysoký krevní tlak (zejména betablokátorů), analgetik, antidepresiv… Tyto (veškeré) chemické léky způsobují dle TCM chlad HAN v organismu a hasí tzv. fyziologický oheň života MING MEN v ledvinách SHEN, jenž je přitom nezbytný pro normální chod organismu. Samozřejmě zde působí i další faktory jako je zvýšená citlivost na škodlivý chlad HAN a vítr FENG, jednostranná či nadměrná konzumace syrových potravin (kupř. raw strava), obzvláště pak syrové zeleniny a syrového ovoce, studených nápojů, zmrzliny, nepravidelná strava (nekvalitní či žádná snídaně, nadměrná večeře apod.), špatná životospráva (nepravidelný spánek, jednostranné zatížení organismu bez potřebného odpočinku), fyzické vyčerpání (nadměrné cvičení, vrcholové sporty), psychické vyčerpání či stresy, práce v permanentně chladném či klimatizovaném prostředí, apod. Dle TCM osa srdce XIN (horko RE) a ledviny SHEN (chlad HAN) je jako oheň a voda – vždy musí být obojí řádně vyváženo a v rovnováze. Vše se odvíjí od stavu vertikální osy srdce XIN a ledvin SHEN – v případě vyrovnané, harmonické osy je teplotní rozdíl fyziologický a toto „srdečně ledvinové dynamo“ neboli jakýsi výtah typu páter-noster produkuje „(pří)jemný vánek“, jenž uvádí vše ostatní do přiměřeného a potřebného pohybu. Tento pomyslný jemný vánek rovnoměrně proudí coby energie čchi po těle. Když je teplotní rozdíl nedostatečný, energie stagnuje – a naopak, když je teplotní rozdíl až moc velký, nastává chaotický pohyb, což je právě náš případ a vzniká tak tzv. Chlad dole a horko nahoře: díky nedostatečné vodě v ledvinách SHEN se oheň v srdci XIN příliš rozhoří a horko z nadbytku RE pak produkuje škodlivý vnitřní vítr FENG, jenž cirkuluje všude možně po těle a vytváří tak různé a často i protichůdné potíže a příznaky, jež nesnadno jdou léčit… (mnohdy to končí podáním antidepresiv a různých „psychických berliček“, neb „je to o/v hlavě“).

Přirovnání k autu:
V případě, že YANG nezahřívá motor na provozní teplotu, tak olej a benzín (YIN) v tryskách „mrzne“ (chlad HAN) a nedostane se už tak snadno do karburátoru – my se pak snažíme neustálým túrováním motor nastartovat, což vede v konečném důsledku k jeho přehřátí (horko RE), které se projeví kupř. kouřem a horkem nad kapotou motoru (stoupající YANG a vítr FENG) a ve finále pak může dojít až k jeho zadření…

 

Toto vše se projevuje třemi vzájemně propojenými stavy, které se však nemusí vyskytovat současně:
- Nedostatečnost jin YIN XU s horkem z nadbytku RE
- Chlad z nedostatku HAN XU
- Bolesti břicha

 

V praxi o použití této směsi budeme uvažovat u pacientů, kde se potkává následující:
- Příznaky chladu HAN (z nedostatku XU)
- Příznaky horka RE (z nadbytku SHI)
- Období klidu se střídá s podrážděností a nedůtklivostí

Souhrnně vzato – v praxi se jedná o jedince, kteří se vyznačují všemi možnými příznaky a potížemi, často paradoxními, jež se velice rychle a snadno střídají a mění, tudíž takovýto stav se pak někdy zaměňuje s hypochondrií či hysterií apod. V našem případě se dle TCM jedná skutečně o nemoc v Konečném YIN!

Jak se lze zorientovat při současných projevech chladu HAN a horka RE?
V případě, že se jedná o vnitřní chlad z nadbytku HAN SHI, které se vyskytuje kupř. při napadení zevním chladným větrem FENG HAN XIE QI a je pro něj typické zlepšení chladu po zahřátí či po oblečení se, objevuje se tzv. falešné horko RE XU, které je však vždy trvalé a má sklon neustále pokračovat, neboť chlad z nadbytku HAN SHI permanentně vytlačuje zbytky YANGu ven. Zde je zapotřebí dle TCM tzv. zahřát vnitřek NEI a vypudit pravý chlad HAN SHI (doporučuje se při napadení chladem do vnitřních orgánů skořice se sušeným zázvorem jako ranní nápoj nebo při napadení zevním chladným větrem CHUAN XIONG CHA TIAO WAN.
V případě naší bylinné směsi je původcem vnitřní chlad z nedostatku HAN XU v dolním ohništi XIA JIAO, který se vyskytuje kupř. jak vrozená konstituční nedostatečnost jangu ledvin SHEN YANG XU a je pro něj typické, že ani zahřátím, ani oblečením se chlad nezlepší a zimomřivost přetrvává. V konečném důsledku pak způsobuje horko z nadbytku RE SHI – tzv. pravé horko, s typickým střídáním horka RE a chladu HAN. V tom případě se užívá bylinná směs WU MEI WAN, kdy se jedná o chlad z nedostatku HAN XU (nezlepší se zahřátím, oblečením či teplými nápoji) ve vrstvě Konečného jinu JUE YIN.
Střídání horka a chladu se vyskytuje ale i v případě napadení chladem HAN do vrstvy Malého jangu SHAO YANG (žlučník DAN, tři ohniště SAN BAO), kterou optimálně harmonizuje excelentní bylinná směs XIAO CHAI HU WAN. Důvodem pro použití této směsi je chlad z nadbytku HAN SHI (zlepší se zahřátím a oblečením či teplými nápoji).

 

Rozbor bylin dle TCM:
Tato směs vládne klasické léčbě Konečného YIN (JUE YIN) – léčí nedostatek a oslabení energie čchi a krve jater GAN QI/XUE XU spolu se souběžnými a doslova promíchanými příznaky horka RE a chladu HAN. Aby tato směs mohla léčit současně přítomnost jak škodlivého horka RE, tak i chladu HAN, je zapotřebí komplexní strategie - horko RE směřuje dolů pomocí hořkých a ochlazujících bylin, zatímco štiplavé (ostré) a zahřívající byliny zprůchodňují překážky a ucpání zapříčiněné chladem HAN, kyselé byliny pak zase zklidňují podráždění a upravují celkový účinek směsi. Císařskou bylinou je Wu mei, což je plod japonské meruňky umeboshi neboli také čínské černé švestky. Její chuť je kyselá (patří k nejkyselejším bylinám vůbec), je povahy zahřívající a vstupuje přímo do krve jater GAN XUE, kde dokáže shromáždit účinky všech dalších bylin do jedné dráhy. Nepřímo ovlivňuje i slezinu PI, plíce FEI a tlusté střevo DA CHANG. Její funkce je stahující (kyselá chuť) a zpevňující (trpká, štiplavá chuť). Je použita ve velkém množství, a proto dokáže léčit i všechny hlavní projevy nemocí a zároveň směřuje účinek celé bylinné směsi do vrstvy Konečného YIN (JUE YIN). Díky své kyselosti vyrovnává jak ochlazující, tak i zahřívající vlastnosti této směsi. Ministerskými bylinami jsou Hua jiao, jež je ostrá a zahřívající a Huang lian a Huang bai, které jsou naopak ochlazující a hořké a odvádějí škodlivé horko RE spodem. Asistenty jsou Gan jiang a Gui zhi, které zahřívají vnitřek organismu, posilují nedostatečný jang YANG XU a vylučují vnitřní chlad HAN XU. Dalšími asistenty jsou Dang shen a Dang gui, které posilují nedostatečnou energii čchi a krev QI/XUE XU. Tato bylinná směs funguje na všechny stavy, které se vyskytují v případě chronického zánětu a má harmonizační účinek – umí znovu propojit osu Srdce XIN a ledviny SHEN, odstraňuje přetrvávající škodliviny (viz TCM Triangl) a její využití je nesmírně široké! Použití kyselých bylin pro shromažďování (jinu a krve YIN/XUE XU), hořkých bylin pro vylučování (horka RE) a ostrých, štiplavých bylin pro otevření a odvedení (chladu HAN) jsou základní pravidla pro léčení jater GAN. Netřeba již jít dále za tyto 3 základní strategie – při uvedení těchto zásad do praxe pak již není opravdu žádných limitů pro použití této bylinné směsi WU MEI WAN alias VÝCHODU ZE SLEPÉ ULIČKY!

 

Dávkování:
Naše tablety neobsahují žádné příměsi, leštící látky či lepidla. Jako pojivo slouží pouze přírodní mikrokrystalická celulóza, a to jen maximálně do 1 %. Proto musí býti slisovány do velice tvrdých kompaktních tablet, které se obtížněji rozpouštějí a někomu možná i hůře polykají – vždy je však vše individuální a záleží na každém jedinci zvlášť…
Proto nejlépe se osvědčila tato forma užívání: večer si svoji ranní (celodenní) dávku tablet (kupř. 6 + 6 tbl resp. 12 + 12 tbl od každého druhu) vložte do hrnku a zalijte trochou vody (studené či horké) a tablety se do rána téměř rozpustí. Ráno přisypte do hrnku kupř. Nápoj čínských MUDRců, event. i další nápoje, zalijte nyní již pouze horkou vodou (100°C) a vše řádně promíchejte (jakoukoliv lžičkou). Pro lepší chuť si můžete přidat i trochu dobrého kvalitního mléka (jakéhokoliv druhu dle chuti) – vznikne Vám tak docela chutná hořká bílá káva, kterou můžete, bez obav z nedostatečného vstřebání bylin, přímo zapíjet k snídani (ideálně jahelnou kaši).

 

Výhodami jsou:
- Snadné pozření, a to i hořkých bylin (lze přisladit event. javorovým nebo datlovým sirupem)
- Maximální vstřebání jemně rozpuštěných bylin
- Rychlost a jednoduchost – žádné intervaly a čekání 15 min před a 30 min po jídle a navíc nahradí snídaňový nápoj (netřeba pak již pít ještě ranní čaj nebo kávu).
- Zároveň je tato forma užití i „nature friendly“ pro slezinu PI a její energii QI – z těchto důvodů nikdy nepoužíváme žádné obalové kapsle (i ty sebepřírodnější, želatinové apod., vždy časem oslabují energii čchi sleziny PI QI XU a způsobují tak vlhko SHI), ani tinktury (obsah bylin v nich je dle chromatografie na tenké vrstvě pofiderně minimální a navíc každý alkohol v tinkturách obsažený vždy přináší vlhko a horko SHI/RE do organismu…), ba ani syrové směsi bylin SAN či TANG, jež bohužel nelze importovat z Asie bez toho, aniž by buď obsahovaly nadměrně pesticidů nebo pak zase mikroplísně…).

 

Lze užívat i takto:
Bylinné tablety lze užívat v obvyklé dávce 3 x denně 4 tablety nebo 2 x denně 6 tablet, u dětí se pak řídíme věkem, a sice 1 rok - 1 tbl 3x denně (kupř. 4leté děcko může užívat 3x2 tbl denně). Platí zde jedna zásada, že „na velkou díru velká záplata“ čili dávkování lze přizpůsobit dle stavu a intenzity potíží pacienta, obzvláště u akutních stavů (virózy, akutní záněty, bolestivé stavy apod.), proto v Číně používají dávku až 2 - 3 x vyšší, tj. až 5x8 tbl denně na začátku nemoci a postupně se dávka snižuje dle ústupu potíží. („Když chytne stoh slámy, kýblem vody ho neuhasíš“ říká zase jedno české přísloví). Tablety se užívají většinou na lačno, a to minimálně 15 minut před jídlem (neznamená to však, že když člověk poté nejí, tak se musí nutně najíst, aby mohl užívat byliny, ale prostě na lačno!) anebo 30 minut po jídle a zapíjejí se teplou vodou. V případě, že užíváte zároveň i chemické léky, tak je NIKDY neužívejte s bylinnými produkty současně! Platí pravidlo, že bylinné produkty se užívají vždy před jídlem (cca 1/2 hodiny) a chemické léky zase po jídle (nejlépe s odstupem 1 hodiny od bylin).

 

Neužívat (dle TCM) v případě:
Vlhka a horka z nadbytku SHI/RE, explosivního průjmu a v těhotenství.

 

Balení:
100 tablet / 30 g (100% přírodní, jedinou pojivovou látkou je přírodní celulóza max. do 1%; vyrobeno z koncentrovaných bylin v poměru 5:1, tzn. že při výrobě je použito 5 g sušených bylin na 1 g bylinných tablet).


Povolená zdravotní tvrzení k bylinkám:

Andělika čínská (děhel čínský) - kořen (Dang gui)

Antioxidant
Komfort při menopauze
Normální činnost urogenitálního systému žen
Normální funkce krevního systému - transport kyslíku
Normální stav kloubů a chrupavek - metabolismus
Osvěžení těla

Skořicovník čínský - větvička (Gui zhi)

Normální hladina glukózy v krvi
Normální trávení
Osvěžení těla

Zázvor - oddenek

Antiemetická
Imunitní systém - antioxidant
Kontrola zánětlivé reakce
Metabolismus sacharidů
Normální činnost kardiovaskulárního systému
Normální funkce cest dýchacích / Imunita
Normální hladina cukru v krvi
Normální trávení časné těhotenství
Přirozená obranyschopnost - imunitní systém
Působí protizánětlivě
Svaly
Tonus / vitalita - energie - únava
Zdraví během cestování;